Sommerfesten er udsat!

Hej alle,

Sommerfesten er desværre udsat til kommende lørdag – se gerne i postkassen efter den omdelte info.

Danske og norske vejrprofeter har i dagene op til denne weekend varslet regn, og så er det altså ikke særlig sjovt med grillarrangement og hoppeborg…

Vi håber på samme fantastiske opbakning til den kommende weekend – husk at sende en mail eller aflevere en slip i formandens postkasse inden søndag kl. 20.

Mvh.

Bestyrelsen

Sommerfest 2019

Hej alle,

Sæt gerne kryds i kalenderen:

Sommerfesten planlægges afholdt lørdag d. 17. august !

Har du lyst til at give en hånd med i planlægning og gennemførelse må du gerne sende formanden en sms eller en mail.

Der vil blive uddelt en løbeseddel omkring tilmelding og det praktiske medio juli måned.

Go’ sommer!

Bestyrelsen

Bålet tændes…

Hej alle,

Skt. Hansbålet på engen bliver tændt kl. 21:00.

Vi håber rigtig mange møder op og er med til at gøre aftenen lidt festligere!

Vi beklager den sene udmelding om tidspunktet…

Formanden

Langhårede stier…

Hej alle,

Som de fleste nok har bemærket, er arealerne omkring stien fra busstoppestedet på Blovstrød Alle til Blovstrød Enge ikke blevet vedligeholdt længe.

Allerød Kommune har fremsendt nedenstående mail til grundejerforeningen:

“Kære Henrik

Jeg skriver til dig som formand for grundejerforeningen Pilegården i Blovstrød, for at orientere om, at Allerød kommune den 16. juli 2019 har meddelt grundejeren af matr. 9iæ, 9iø, og 9eø Blovstrød By, Blovstrød at kommunens vedligeholdelse af arealerne ophører pr. 1. juli 2019.

Årsagen hertil er, at arealerne ikke er kommunens, men tilhører privat grundejer. Vedligeholdelsen af arealet påhviler grundejer, hvorfor kommunen derfor ønsker at ophøre al vedligeholdelse af arealerne såsom græsslåning, vintervedligeholdelse og lapning af asfaltstien. Park & Vej sørger for at slå græsset en sidste gang inden og lappe de trafikfarlige huller på stien inden overdragelsen 1. juli 2019.”

De omtalte matrikler fremgår af dette kort:

Grundejerforeningen agter at fortsætte dialogen med Allerød Kommune mhp. at tilsikre, at arealerne i grundejerforeningen fremstår præsentable.

Pt. forsøges det bl.a. afklaret hvilke forpligtigelser, der påhviler ejeren af arealerne.

Mvh. bestyrelsen for Grundejerforeningen Pilegaarden

Skt. Hans aften 2019

Søndag d. 23. juni 2019 arrangerer Grundejerforeningen Pilegaarden igen Skt. Hans-bål på Blovstrød Enge.

Der kan fra lørdag d. 1. juni placeres Skt. Hans-bål-egnet haveaffald (IKKE stammer, stød og stubbe; IKKE plast og øvrigt affald; GERNE grene fra hækkeklipning o.lign.) i det indrammede område her:

Der vil blive tændt bål på et passende tidspunkt efter aftensmaden – tidspunktet vil blive slået op på www.gf-pilegaarden.dk i dagene op til.

Grundejerforeningen vil fra det passende tidspunkt sørge for en enkelt øl eller sodavand – som for foreningens medlemmer vil være gratis – og formanden vil synge for, når vi skal synge Midsommervisen i både klassisk- og Shubidua-format.

Arrangementet har brug for et par frivillige på selve dagen og dagen derpå, og kan faktisk slet ikke løbe af stablen uden. Vil du give en hånd med, kan du kontakte formanden via hjemmesiden (gf-pilegaarden.dk).

Husk at du stadig kan nå at betale kontingent eller melde dig ind – er du i tvivl så kontakt kassereren via foreningens hjemmeside.

Alle er i øvrigt velkomne – tag gerne naboer, kolleger, bedsteforældre og klassekammerater med!

Mvh. bestyrelsen for Grundejerforeningen Pilegaarden