Haveaffald

I Allerød kommune tilbydes ikke en ordning med afhentning af haveaffald, og efter en dialog med kommunen forekommer en sådan ikke at blive tilbudt i en overskuelig fremtid.

Pilegårdens Grundejerforening har tidligere haft en ordning med en container til haveaffald, som blev tømt et par gange om året. Ordningen blev opgivet , da det vurderedes for dyrt.

I Hørsholm kan man tilmelde sig en ordning, hvor en privat vognmand afhenter haveaffald ved private husstande;

  • Haveaffald afhentes i perioden april til november (8 måneder).
  • Haveaffald afhentes HVER uge (ca. 34 gange om året).
  • Hver husstand kan få tømt eller afhentet op til tre colli pr. uge.
  • Mulige colli er: containere eller bundtede grene.
  • Pris i 2020 var 1500 kr. pr. tilmeldt husstand.

Der er naturligvis regler for, hvad man kan komme i colli – den skal f.eks. ikke fyldes med jord og sten (kun haveaffald)!

Man kan købe en container hos vognmanden til 575,- kr, men man kan også selv indkøbe dem.

Eksempel:

Vognmanden vil gerne arrangere en lignende ordning med afhentning i Blovstrød fra april 2021, så vi har brug for at undersøge om vi kan samle nok interesserede. Allerede ved 30 parceller kan det gøres til en rimelig pris, men det kan også være interessant, hvis vi er færre.

Hvis ordningen kunne være interessant for jer bedes I registrere jer som interesserede via linket herunder. Er der nok interesserede beder vi vognmanden om et tilbud, som efterfølgende vil blive kommunikeret ud til alle potentielle brugere i Blovstrød.

https://forms.gle/bLGZuFjwtphz6zXZ6

På vegne af Pilegårdens Grundejerforening

Johanne Smerlov, Elmevej 5