Generalforsamling 2020

Kære alle på Elmevej, Parkvej og Pilegårdsvej.

Grundejerforeningens ordinære genralforsamling 2020 blev grundet den verserende pandemi ikke afholdt som oprindeligt annonceret.

Heldigvis er situationen nu således, at det kan lade sig gøre at afholde generalforsamlingen inden for de af myndighederne udstukne retningslinjer.

Generalforsamlingen planlægges således afholdt mandag d. 1. juni 2020 kl. 19 på vendepladsen (altså udendørs) ved Parkvej 1.

Medlemmerne bedes evt. medbringe noget at sidde på. Der vil blive budt på en forfriskning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

Forslag bliver ikke behandlet, hvis ikke forslagsstilleren selv fremmøder.

Indkomne forslag publiceres her på siden senest tre dage før generalforsamlingen, ligesom regnskabet også vil være tilgængeligt samme sted.

Vel mødt!

Mvh. bestyrelsen