Så er der bål…

Opdatering 19:15.

Nu ser det bedre ud – vi tænder bålet klokken 21.

Medbring gerne en pose tørt brænde og lidt tændvæske 🙂

Opdatering 17:40.

Det ser ikke alt for godt ud mere – DMI varsler regn fra kl. 20 og frem 😦

Mere følger…

Hej alle,

Så er der bål på engen i aften!

Vejrudsigten siger at det skulle holde tørt – også selv om det støvregner her kort før kl. 17.

Bålet bliver vendt af flinke naboer klokken 20 og bålet tændes klokken 21 – så kan de (næst-)mindste også nå at være med.

Der er en øl eller sodavand til medlemmer – skynd dig og meld dig ind hvis du har glemt det – og der kan købes en sodavand til 5.-/øl til 8.- så længe lager haves. Kontant eller MobilePay, tak.

Vel mødt!

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

8. marts 2017

Ordinær generalforsamling
torsdag den 20. april 2017 kl. 19:00 i Blovstrødhallens cafeteria.

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården, til afholdelse jf. ovenstående – hvorunder følgende dagsorden ligger til grund:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen. Forslag bliver ikke behandlet, hvis ikke forslagsstilleren selv fremmøder. Indkomne forslag publiceres på http://www.gf-pilegaarden.dk forinden generalforsamlingen, ligesom regnskabet også vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Henrik Mikkelsen
formand
Parkvej 3
3450 Allerød
email: ssg.mikkelsen@gmail.com