Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

8. marts 2017

Ordinær generalforsamling
torsdag den 20. april 2017 kl. 19:00 i Blovstrødhallens cafeteria.

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården, til afholdelse jf. ovenstående – hvorunder følgende dagsorden ligger til grund:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen. Forslag bliver ikke behandlet, hvis ikke forslagsstilleren selv fremmøder. Indkomne forslag publiceres på http://www.gf-pilegaarden.dk forinden generalforsamlingen, ligesom regnskabet også vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Henrik Mikkelsen
formand
Parkvej 3
3450 Allerød
email: ssg.mikkelsen@gmail.com