Skt. Hans 2021

Hej alle på Elmevej, Parkvej og Pilegårdsvej.

  Onsdag d. 23. juni 2021 arrangerer Pilegårdens Grundejerforening igen Skt. Hans-bål på Blovstrød Enge.

  Der kan placeres Skt. Hans-bål-egnet haveaffald (IKKE stammer, stød og stubbe; IKKE plast og øvrigt affald; GERNE grene fra hækkeklipning o.lign.) i det indrammede område på engen.

  Der vil blive tændt bål på et passende tidspunkt efter aftensmaden – tidspunktet vil blive slået op på www.gf-pilegaarden.dk i dagene op til. Forvent kl. 20:00.

  Grundejerforeningen vil fra det passende tidspunkt sørge for en øl eller sodavand – som for foreningens medlemmer vil være gratis – og formanden vil synge for, når vi skal synge Midsommervisen i både klassisk- og Shubidua-format J

  Husk at du stadig kan nå at betale kontingent eller melde dig ind – er du i tvivl så kontakt kassereren via foreningens hjemmeside.

  Alle er i øvrigt velkomne – tag gerne naboer, kolleger, bedsteforældre og klassekammerater med!

  Og husk at holde afstand! 😊

Mvh. bestyrelsen for Pilegårdens Grundejerforening

Generalforsamling 2021 – forslag 1

Jeg vil foreslå grundejerforeningen at vi ud for nummer 4 i græsarealet planter 2 pilehuler.


Vi synes at gyngen i piletræet skaber så mange gode stunder for forbipasserende og lokale børnefamilier, og med de to pilehuler, vil der være mulighed for mere leg. Samtidig er de en forlængelse af naturen og kræver ingen træbeskyttelse 😉


Jeg har fundet et eksempel, som er vedhæftet, der koster de 800 kr. stykket. 


Vi vil gerne stå for at plante og beskære dem. 

https://www.plantetorvet.dk/p/24513/pileflet-og-pilehegn-junglehytte-pileflet?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFNl0w_7JRxZg9acA4uOgiTm40sabo8DhJpfJ4zLxHBSrx-5kinxF7MaAgTfEALw_wcB


Mvh Freja

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Pilegårdens Grundejerforening

søndag den 25. april 2021 kl. 10:00

på vendepladsen (altså udendørs) ved Parkvej 1-3.

  Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Pilegårdens Grundejerforening, til afholdelse jf. ovenstående – hvorunder følgende dagsorden ligger til grund:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af gruppens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af 5 gruppemedlemmer

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

  Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

  Indkomne forslag publiceres på www.gf-pilegaarden.dk senest 10 dage før generalforsamlingen, ligesom regnskabet også vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

  Medlemmerne bedes evt. medbringe noget at sidde på. Der vil blive budt på en forfriskning.

Haveaffald

I Allerød kommune tilbydes ikke en ordning med afhentning af haveaffald, og efter en dialog med kommunen forekommer en sådan ikke at blive tilbudt i en overskuelig fremtid.

Pilegårdens Grundejerforening har tidligere haft en ordning med en container til haveaffald, som blev tømt et par gange om året. Ordningen blev opgivet , da det vurderedes for dyrt.

I Hørsholm kan man tilmelde sig en ordning, hvor en privat vognmand afhenter haveaffald ved private husstande;

  • Haveaffald afhentes i perioden april til november (8 måneder).
  • Haveaffald afhentes HVER uge (ca. 34 gange om året).
  • Hver husstand kan få tømt eller afhentet op til tre colli pr. uge.
  • Mulige colli er: containere eller bundtede grene.
  • Pris i 2020 var 1500 kr. pr. tilmeldt husstand.

Der er naturligvis regler for, hvad man kan komme i colli – den skal f.eks. ikke fyldes med jord og sten (kun haveaffald)!

Man kan købe en container hos vognmanden til 575,- kr, men man kan også selv indkøbe dem.

Eksempel:

Vognmanden vil gerne arrangere en lignende ordning med afhentning i Blovstrød fra april 2021, så vi har brug for at undersøge om vi kan samle nok interesserede. Allerede ved 30 parceller kan det gøres til en rimelig pris, men det kan også være interessant, hvis vi er færre.

Hvis ordningen kunne være interessant for jer bedes I registrere jer som interesserede via linket herunder. Er der nok interesserede beder vi vognmanden om et tilbud, som efterfølgende vil blive kommunikeret ud til alle potentielle brugere i Blovstrød.

https://forms.gle/bLGZuFjwtphz6zXZ6

På vegne af Pilegårdens Grundejerforening

Johanne Smerlov, Elmevej 5