Bestyrelsen

Henrik Mikkelsen
Formand
Parkvej 3
Telefon: 27 20 22 11
e-mail: ssg.mikkelsen@gmail.com

Gunnar Lohmann
Kasserer
Elmevej 15
Telefon: 52 34 24 71
e-mail: glohmannprivat@gmail.com

Michael Elbo
Best.medlem (og trailer-ansvarlig)
Elmevej 41
Telefon: 60 80 60 48
e-mail: micelbo@gmail.com

Flemming Aanæs
Best.medlem
Elmevej 27
Telefon: 48 17 52 21
e-mail: faanaes@hotmail.com

Charlotte Aspenheim
Best.medlem

Svend Ole Jørgensen
Revisor
Elmevej 29

Hanne Wheadon
Revisorsuppleant
Parkvej 20