Trailer

Foreningen ejer en trailer til brug for foreningens medlemmer.

Traileren er forsynet med høje gavle samt tilhørende presenning, der dækker hele toppen. Herudover er traileren forsynet med næsehjul – HUSK at trække dette helt op inden kørsel!!!

Traileren kan føres på almindeligt kørekort (kat. B – 3.500 kg).

Foreningen afholder omkostninger til vægtafgift, samt sørger for at traileren til enhver tid henstår funktionsdygtig og køreklar. Et medlem der benytter traileren er 100% ansvarlig for de skader han/hun måtte påføre traileren. Sker der et uheld lader foreningen traileren reparere hos autoriseret reparatør og lader fakturaen herfor tilgå “skadevolderen”.

Det kan dog ske at en pære eller andet er gået i stykker ubemærket ved forrige brugers anvendelse af traileren. Da bedes du selv skifte den pågældende pære – men gem bonen og giv den til foreningens kasserer (Gunnar Lohmann – se nærmere under Bestyrelsen), som så vil foranstalte at din udgift bliver kompenseret.

Ønsker du at booke denne trailer skal du kontakte Michael Elbo, Elmevej 41, på 6080 6048. Michael vil derefter sørge for at du får udleveret nødvendige papirer og gennemgå regler for anvendelsen.

Efter brugen skal traileren i rengjort stand stilles tilbage på samme plads hvor du afhentede den.